ע'אדה מג'אדלה

Ghada Majadli

The writer is the director of the Occupied Territories department for Physicians for Human Rights.