שחר קליידר לוי

Shahar Klaider-Levy

Shahar Klaider-Levy is an activist for LGBTQ rights.