Basketball / Four NBA teams heading to Europe - Haaretz