Haaretz Daily Cartoon - 8/3/13
Netanyahu has some explaining to do. Photo by Eran Wolkowski
Text size

Netanyahu has some explaining to do to Avigdor Lieberman.