Cartoon
Cartoon Photo by Eran Wolkowski
Text size

Minister Amir Peretz isn't losing any sleep, thanks to Iron Dome