Haaretz Daily Cartoon - 19/3/2014
Haaretz Daily Cartoon - 19/3/2014 Photo by Eran Wolkowski
Text size

Lapid announces his plan to lower housing prices.